Перейти до основного вмісту
Центр «Соціальний Моніторинг» Центр соціологічних досліджень в Україні

Видавнича діяльність

Центр «Соціальний моніторинг», приділяючи увагу поширенню вітчизняних досліджень соціально-політичного та економічного спрямування, став одним із засновників наукового журналу «Український соціум» (2002 р.).

Сьогодні журнал, виходячи 4 рази на рік та поширюючись безоплатно в електронній версії (публікація для авторів також є безоплатною), став одним з провідних вітчизняних фахових періодичних видань України.

Його включено до Переліку наукових фахових видань України із соціологічних наук (Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.10.2015 р. № 1021).

Він індексується в Google Scholar, реферується в українському реферативному журналі «Джерело».

Крім того, наукове видання «Український соціум» зареєстровано в таких міжнародних наукометричних базах даних, як Index Copernicus (Польща) та Scientific Indexing Services (США).

Новини у Вашій пошті

Ми надсилаємо тільки найважливіші новини, не частіше 1 разу в місяць