Перейти до основного вмісту
Центр «Соціальний Моніторинг» Центр соціологічних досліджень в Україні

Соціологія

Центр «Соціальний моніторинг» підтримує наукову діяльність своїх співробітників, сприяє освітнім і видавничим проектам
Поширення результатів опитувань

Поширення результатів опитувань

Центр «Соціальний моніторинг» постійно проводить опитування громадської думки, результати яких зібрані в архіві та оприлюднені на сайті. Сприяючи поширенню соціологічних даних, Центр співпрацює з Національним банком соціологічних даних.

Ви також можете скористатися переліком проектів, які реалізував Центр, та надіслати запит для отримання матеріалів і доступу до відповідного масиву даних.

Навчання та стажування

Навчання та стажування

Центр «Соціальний моніторинг» у співпраці з провідними навчальними закладами реалізує програми виробничої практики та стажування для студентів соціологічних факультетів і кафедр.

Ми співпрацюємо з:

  • Факультетом соціології Київського національного університету ім. Т. Шевченка;
  • Академією праці, соціальних відносин і туризму;
  • Факультетом управління персоналом, соціології та психології КНЕУ;
  • Кафедрою соціології та політології НН ГМІ Національного авіаційного університету.
Організація та проведення конференцій

Організація та проведення конференцій

Співробітники ЦСМ беруть активну участь у публічних дискусіях, круглих столах і конференціях.

Центр «Соціальний моніторинг» співпрацює із Соціологічною асоціацією України, беручи участь в її діяльності та заходах.

Видавнича діяльність

Видавнича діяльність

Центр «Соціальний моніторинг», приділяючи увагу поширенню вітчизняних досліджень соціально-політичного та економічного спрямування, став одним із засновників наукового журналу «Український соціум» (2002 р.).

Сьогодні журнал, виходячи 4 рази на рік та поширюючись безоплатно в електронній версії (публікація для авторів також є безоплатною), став одним з провідних вітчизняних фахових періодичних видань України.

Його включено до Переліку наукових фахових видань України із соціологічних наук (Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.10.2015 р. № 1021).

Він індексується в Google Scholar, реферується в українському реферативному журналі «Джерело».

Крім того, наукове видання «Український соціум» зареєстровано в таких міжнародних наукометричних базах даних, як Index Copernicus (Польща) та Scientific Indexing Services (США).

Міжнародні проекти

Міжнародні проекти

З 1994 року Центр «Соціальний моніторинг» бере активну участь у реалізації міжнародних соціологічних досліджень, реалізуючи їх в Україні та долучаючись до координації на міжнародному рівні.

Ми співпрацюємо з:

  • Починаючи з 1994 року — участь у міжнародному проекті європейського дослідження цінностей (EVS – «European Values Study»);
  • Починаючи з 1994 року — участь в європейському проекті ESPAD (European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs Use) – Європейське опитування учнів щодо вживання алкоголю та інших наркотичних речовин;
  • Починаючи з 2001 року — участь у міжнародному проекті ВООЗ-HBSC (Health Behaviour in School-Aged Children) — «Здоров’я та поведінкові орієнтації учнівської молоді»