Перейти до основного вмісту
Центр «Соціальний Моніторинг» Центр соціологічних досліджень в Україні

Якісні методи

Використання якісних методів досліджень необхідне у тих ситуаціях, коли виникає потреба зрозуміти глибинні причини явища або процесу, його сутнісні ознаки. На противагу кількісним, в даному підході акцент робиться на всебічному описі невеликої кількості об’єктів.

Найбільш популярні методи:

 • Глибинні інтерв’ю
 • Фокус групові дискусії
 • Етнографічні
 • Наративні інтерв’ю
 • Експертні  інтерв’ю

Глибинні інтерв’ю

У дослідницькій практиці такого роду інтерв’ю використовуються для збору особистої інформації респондентів-учасників певних життєвих ситуацій для того, щоб виявити їх мотиви, цінності та переконання.

Перебіг інтерв’ю записується на диктофон, з метою більш детального аналізу даних.

Основні види глибинних інтерв’ю:

 • Напівструктуровані;
 • Неформалізовані.

Різниця між ними полягає у «Жорсткості» процедури проведення дослідження — так у першому випадку інтерв’юер має наперед прописану структуру бесіди та питання, які необхідно задати.

В разі потреби можуть бути задані додаткові запитання.

Другий вид інтерв’ю передбачає лише приблизний опис бесіди і надає більше можливостей для респондента висловити свою думку з приводу предмету дослідження.

Фокус групові дискусії

Фокус групи є найбільш популярним методом збору інформації якісного характеру, сутність якого полягає у проведенні інтерв’ю з невеликою групою осіб.

Поширеність методу є наслідком того, що він дозволяє у швидкі терміни зібрати та проаналізувати великі обсяги якісної інформації.

Бесіда між учасниками розвивається в рамках наперед заданого плану. Для забезпечення змістовної дискусії у групі присутній модератор, основним завданням якого є стежити, щоб учасники не відхилялися від основної теми розмови та слідували правилам поведінки.

Хід розмови записується на відео, що дає змогу більш ґрунтовно проаналізувати отриману інформацію.

Переваги методу:

 • Більший швидкий, у порівнянні з іншими кількісними методами, процес збору інформації;
 • Змістовна дискусія дозволяє більш повно розкрити досліджуване явище;
 • Отримання даних різного виду — відеоматеріали, аудіо, текстові — допомагають зробити більш обґрунтовані висновки, щодо предмету дослідження.

Етнографічні інтерв’ю

Особливістю даного інтерв’ю є те, що збір інформації відбувається у звичному для респондента середовищі.

Разом з цим методом дослідження часто також використовується спостереження, щоб отримати більш детальну інформацію щодо особливостей життєвих практик досліджуваних осіб.

Наративні інтерв’ю

Використання таких інтерв’ю є доцільним у тих випадках, коли важливим є отримання не тільки суб’єктивних оцінок явищ чи процесів, але й їх важливість у свідомості самої людини.

Задля виконання цього завдання інтерв’ю планується таким чином, щоб респондент міг вільно розповісти (з англ. narrative – розповідь) про проблеми, що його турбують.

Експертні інтерв’ю

Центр «Соціальний моніторинг» має досвід проведення експертних інтерв’ю, коли для вирішення поставленого завдання необхідно залучити професіоналів та фахівців, які мають цінний досвід у певній сфері для збору   думок фахівців про варіанти вирішення проблем, оцінки ситуації у досліджуваній сфері.

Експертне опитування передбачає залучення компетентних осіб: вчених, науковців, приватних  підприємців, керівників компаній, громадських діячів, політиків, представників певних професій тощо. Експертне інтерв’ю проводиться професійним інтерв’юером за заздалегідь складеним сценарієм. Обговорення з експертами обов’язково записується у аудіо- або відеозапис, з метою подальшого   аналізу даних.

Фахівці Центру «Соціальний моніторинг» здійснюють:

 • ретельний пошук та підбір експертів,
 • розробляють питання обговорення для максимального заглиблення у тему,
 • забезпечують технічне проведення інтерв’ю,
 • здійснюють аналіз отриманих даних

Велика мережа професійних інтерв’юерів по всій Україні дозволяє проводити експертні опитування та залучати компетентних фахівців у різних сферах дослідження.