Перейти до основного вмісту
Центр «Соціальний Моніторинг» Центр соціологічних досліджень в Україні

Трекінгові та панельні опитування

Основні принципи та підходи

Треки проводяться з певною періодичністю (хвилями) і використанням постійного інструментарію. Заміри рейтингових параметрів і показники електоральної активності особливо чутливі до вибору респондентів. Тому кожна хвиля трекінгу щоразу проводиться на однакових за своїми параметрами вибірках респондентів. При цьому самі респонденти у вибірці кожного разу нові (цим трекінг відрізняється від панельних досліджень).

Реалізація вибірки у трекінговому дослідженні  реалізується таким чином, щоб підбирати абсолютно випадкових представників цільової групи, які не брали участі в інших опитуваннях (у панелі зберігається вихідна вибірка, кількість замін, в якій на нових респондентах необхідно мінімізувати).

Величезне значення має також схожість між собою вибірок кожної хвилі трекінгу. Вибірка кожної хвилі трекінгу є точною зменшеною копією загальної вибірки. Відбір респондентів йде по заданих квотним параметрам, метод відбору респондентів може застосовуватися як за місцем проживання, так і «Снігова куля».

Переваги

Проведення трекінгових вимірювань надає можливість постійного моніторингу електоральної ситуації та отримання рейтингових показників в «Інтерактивному» режимі.

Трекінгові дослідження за своїм характером дають відмінну статистику, яка поступово накопичуватиметься та слугуватиме основою для більш глибокого аналізу змін електоральних орієнтацій у прив’язці до поточного порядку денного,новин і контексту поточних подій.

Формат трекінгового дослідження передбачає як наявність постійного моніторингового блоку, так і можливість постійного внесення нових запитань, які максимально оперативно фіксуватимуть реакції громадськості на події, що щойно відбулися.

Наш досвід дозволяє реалізовувати мультихвильові дослідження, що поєднують   постійний моніторинг (незмінні питання) з включенням поточних актуальних питань з високою інтенсивністю:

  • Кожна нова хвиля передбачатиме можливість зміни додаткового блоку анкети, який включатиме питання щодо поточних подій;
  • У разі необхідності можлива імплементація нових запитань, на які потрібна миттєва реакція, в середині хвилі.

Трекінг дозволить чіткіше, ніж інші заміри громадської думки, екстраполювати  вплив рекламних кампаній на електоральні орієнтації.

Якщо Вам необхідно постійно відстежувати електоральну активність різних груп населення, ефективність промоакцій, лояльність ядрового електорату або динаміку рівня довіри цільової аудиторії, то в цьому можуть допомогти тільки трекінгові дослідження.

Трекінгові  вимірювання  дозволяють отримати інформацію про обізнаність електорату щодо  проведених промоакцій, реакцію на значні суспільно-політичні події в житті міста та країни, оцінювати ефективність рекламних компаній і оперативно приймати рішення щодо їх корекції тощо.