Перейти до основного вмісту
Центр «Соціальний Моніторинг» Центр соціологічних досліджень в Україні

Соціологічний супровід та консалтинг

Прагнення досконалості в реалізації дослідницьких проектів поширюється не тільки на власні дослідження, але й на опрацювання результатів проектів інших дослідників і партнерів. Ми надаємо клієнтам усю необхідну інформацію для оцінки, інтерпретації та надійної екстраполяції результатів соціологічних розвідок.

Центр має багаторічних досвід участі в дослідницьких консорціумах та долучення до різних етапів реалізації проектів: написання програми дослідження, розробки інструментарію, розрахунку вибірки, здійснення польового етапу дослідження, обробки результатів тощо.

Залежно від завдань розвідок і відповідно до структури даних, ми здійснюємо аналіз результатів соціологічних і статистичних досліджень, використовуючи широкий спектр методів (від первинного опису та графічної презентації до побудови складних багатовимірних моделей).

Наші послуги завжди включають ретельний аналіз даних, перевірку на відповідність і оцінку впливу відсутніх спостережень.

Для аналізу даних використовується математичний апарат статистики та спеціалізоване програмне забезпечення (SPSS, R).

Співпрацюючи з нашими клієнтами та партнерами у написанні звітів, підготовці публікацій і розробці програм, ми одночасно з цим ділимося досвідом кращих практик поширення результатів досліджень.

Готуючи аналітичні матеріали та звіти, ми прагнемо розширити можливості клієнтів у використанні отриманих ідей для формування інформаційної політики та вироблення рішень.

Дизайн і побудова вибіркових сукупностей

Одним з найважливіших завдань дослідження є побудова вибіркової сукупності. Рішення, ухвалені на цьому етапі, визначають якість результатів майбутнього дослідження. Експерти нашого Центру постійно розробляють проекти з побудови вибірок для міжнародних, національних і регіональних досліджень, обраховують цільові вибірки для тематичних досліджень.

У тісній співпраці з нашими клієнтами, ми пропонуємо та впроваджуємо вибіркові процедури з урахуванням цілей дослідження і специфіки цільових груп, ретельно збалансовуючи вимоги репрезентативності та наявні фінансові обмеження.

Послуги побудови вибірки (комплексні та окремі процедури):

 • Визначення та розрахунок обсягу вибіркової сукупності та дизайн вибіркової сукупності;
 • Аналіз і обробка інформаційних джерел для формування вибірки, актуалізація основи вибірки;
 • Розробка технічного завдання на формування вибірки;
 • Реалізація робіт з формування вибірки;
 • Обрахунок маршрутів/квотних завдань;
 • Розробка та адаптація методології відбору;
 • Контроль формування вибіркової сукупності;
 • Обчислення ваг і моделей зважування даних.

Аналіз даних

Комплексний характер даних соціологічних досліджень вимагає глибоких знань математично-статистичних методів аналізу та інтерпретації даних. Залежно від структури даних і завдань дослідження, аналітики Центру застосовують різні методи аналізу.

Послуги з аналізу даних:

 • Оцінка послідовності та якості наборів даних;
 • Розрахунок описових статистик, кореляцій і коефіцієнтів регресії, обрахунок стандартних помилок цих оцінок;
 • Одновимірний і багатовимірний аналіз.

Введення та обробка даних

ЦСМ пропонує різні варіанти введення та обробки даних, адаптуючи їх до конкретних потреб проекту. Ми можемо надати консультації з процедур контролю якості введення та обробки даних, забезпечуючи ретельний контроль на різних етапах їх передачі, введення та обробки.

Послуги пов’язані з введенням та обробкою даних:

 • Введення даних і транскрипція відкритих відповідей;
 • Перевірка узгодженості відповідей, логічний контроль і перевірка недостовірних даних;
 • Формальні та змістовні перевірки коректності наборів даних;
 • Формування Stata-, SPSS- або SAS- баз даних з наданням супровідної документації.

Кодування

Для здійснення кількісного та якісного аналізу результатів досліджень, в яких інструментарій передбачає позиції з відкритими варіантами відповіді, ми пропонуємо процедуру переведення в числові дані (кодування).

Наш досвід у кодуванні даних, гарантуючи високий рівень гнучкості та швидкість обробки, включає інтегровані механізми контролю, забезпечує високоякісне кодування.

До наших послуг кодування належать:

 • Розробка інструкцій кодування;
 • Кодування відкритих відповідей;
 • Транскрипція;
 • Кодування відповідно до міжнародних стандартів (ISCO 08 /88 тощо);
 • Надання підтримки при здійсненні досліджень, які потребують експертного кодування даних.

Звітність і поширення результатів

Центр «Соціальний моніторинг» має багатий досвід інтерпретації та подання результатів соціологічних досліджень різним аудиторіям: дослідникам, практикам, політикам та засобам масової інформації.

Не тільки ретельний розгляд найважливіших результатів досліджень, але й кращий спосіб представлення цієї інформації забезпечує їх ефективне поширення.

Послуги звітності та поширення результатів досліджень:

 • Визначення аудиторії, зацікавленої в результатах дослідження;
 • Визначення типу інформації, в якій кожна з цих аудиторій буде зацікавлена;
 • Підготовка публікацій, як друкованих, так і електронних, починаючи від прес-релізів до наукових звітів.