Перейти до основного вмісту
Центр «Соціальний Моніторинг» Центр соціологічних досліджень в Україні

Інтернет опитування

Центр  «Соціальний моніторинг» надає послуги з проведення  Інтернет опитувань  та організації    спеціалізованих панелей різної складності. привабливість методу зумовлена тим, що завдяки своїм комунікативним властивостям, він максимально наближений до респондента.

Сучасні інформаційні засоби дозволяють зменшити час проходження даних по  ланцюгу ланцюжку “заповнена анкета – введення анкети в базу даних – аналіз анкети – представлення результатів у графічному вигляді” буквально до декількох хвилин.

Он-лайн опитування дозволяють безпосередньо керувати дослідженням,  миттєво відслідковувати отримані дані,   оперативно зводити дані та готувати попередні звіти.

До особливостей проведення опитувань з використанням Інтернету також відноситься:

  • невисока вартість,
  • автоматизація процесу опитування та аналізу його результатів,
  • можливість зосередження опитування на цільовій аудиторії,
  • можливість вносити корективи під час польового етапу,
  • легкість повторної досяжності респондентів.

З метою досягти цільової аудиторії Інтернет-опитування може проводитись шляхом розміщення анкети на сайтах, у соціальних мережах або розсилки по електронній пошті,  пропозиції заповнити анкету  на телеконференціях. Заповнення анкети не вимагає значних зусиль  та може відбуватись у зручний для респондента час.

В Інтернет опитуваннях немає прямого контакту між інтерв’юером та респондентом, питання анкети розташовані у логічному порядку, перехід до наступного питання відбувається лише після відповіді на попереднє.