Перейти до основного вмісту
Центр «Соціальний Моніторинг» Центр соціологічних досліджень в Україні

CATI Телефонні опитування

В якості одного з допоміжних видів збору інформації ЦСМ пропонує проведення телефонних опитувань. Для проведення вибіркових телефонних опитувань ЦСМ може використовувати як  власну базу,  яка репрезентує населення за віком, статтю та місцем проживання так і відкриті бази номерів. Реалізуючи В2В дослідження  ми можемо скористатися базою даних Замовника, клієнтськими базами тощо.

Наш досвід   проведення телефонних опитувань охоплює різні категорії населення, специфічні цільові групи та роботу із важкодоступними  категоріями респондентів – керівним складом підприємств,  представниками державних органів влади, лідерами громадської думки.

Індивідуальне особистісне інтерв’ю показало свою ефективність у численних опитуваннях громадської думки, довіри до політичних діячів, електоральний вибір та настроїв населення. Досвід Центру доводить ефективне застосування методу при проведені:

  • маркетингових досліджень;
  • як компоненту B2B рішень;
  • в соціально-політичних дослідженнях;
  • опитуваннях важкодоступних цільових груп.

Ми рекомендуємо використовувати телефонні опитування коли:

  • необхідна висока оперативність у проведенні польового етапу дослідження та обробки результатів;
  • цільову аудиторію неможливо або важко досягти  face-to-face;
  • важливо забезпечити високий рівень досягнення певних респондентів через  здійснення повторних дзвінків;
  • анкета неввелика за обсягом із простими та зрозумілими запитаннями та простими шкалами.

Для проведення масштабних телефонних опитувань ми використовуємо перевірені спеціалізовані компанії здатні забезпечити високу якість та оперативність надання даних. Під час реалізації проекту здійснюється системний контроль на кожному етапі опитування, виконується запис та аналіз діалогів для внесення коригувань в роботу операторів, ведеться збір проміжної звітності.