Перейти до основного вмісту
Центр «Соціальний Моніторинг» Центр соціологічних досліджень в Україні

CAPI Планшетні опитування

 Збір даних за допомогою планшетних комп’ютерів

Як свого часу впровадження професійних програм обробки даних значно спростило та прискорило дослідницькі процедури, так сьогодні застосування планшетів змінило традиційні підходи до збору інформації та відкрило нові перспективи. Відтепер можливості, які раніше були доступними тільки в опитуваннях із стаціонарним комп’ютером або у веб-опитуваннях, стали доступними в масових вибіркових опитуваннях.

Інтерв’ю з планшетом – це сучасна альтернатива особистому інтерв’ю з використанням паперової анкети (PAPI). Технологія має значні переваги: високий рівень контролю роботи інтерв’юера, програмний контроль логіки опитування, оперативне отримання даних. Крім того, планшет має широкі мультимедійні можливості.

Ми пропонуємо рішення зі збору даних на планшетах, призначене для широкого ряду завдань.

Основні переваги збору даних із застосуванням планшетів

Робота інтерв’юерів з програмою для опитувань на планшеті є простою, інтуїтивно зрозумілою і не вимагає спеціального попереднього навчання. Для зручності інтерв’юера в системі є режим тестового заповнення анкет. У цьому режимі відбувається дистанційний інструктаж щодо заповнення анкети. Інтерв’юер попередньо вивчає анкету, знайомиться з особливостями фіксації відповідей на окремі запитання. Заповнення текстової анкети є обов’язковим і контролюється менеджером проекту, який підтверджує проходження навчання.

Інтерв’юеру більше не потрібно приходити в офіс, щоб отримати або здати заповнені анкети. Необхідно один раз підключитися до Інтернету, щоб отримати шаблон анкети на свій планшет. Система не залежить від наявності Інтернету і дозволяє проводити інтерв’ю в автономному режимі. Усі заповнені анкети зберігаються в пам’яті планшета. Коли планшет підключиться до Інтернету, всі збережені анкети відправляються на сервер. Таким чином, значно скорочується час не тільки на інсталяцію проекту, але й на передання отриманої інформації.

Проекти, здійснювані на планшетах, відрізняються вищим рівнем оперативності завдяки можливостям коригування роботи інтерв’юерів у реальному часі. Менеджер проекту, маючи оперативну інформацію щодо інтенсивності проведення опитування, наповнення страт і виконання окремих квот, може оперативно реагувати на ситуацію в «полі».

Застосування сучасних технологій дозволило впровадити якісно нову систему контролю якості відбору респондентів і проведення інтерв’ю, що значно підвищує рівень об’єктивності отриманих даних та їх надійність, запобігає фальсифікації.

Процедура відбору респондентів

Застосування спеціального модуля дозволяє автоматизувати процедуру відбору домогосподарств і респондентів, фіксувати виконання інтерв’юером маршрутного завдання та квотних завдань. Спеціальний модуль (Rate Calculator) дозволяє автоматично обраховувати response rate як для всього опитування, так і для окремих маршрутів, оцінювати складність досягнення цільових груп/страт, обраховувати витрати часу та кількість контактів, що передували результативному інтерв’ю.

До переваг програмного модуля контролю та фіксації процедур відбору респондентів належать:

 • можливість точно задати точку входження на маршруті;
 • відмова від ручного обрахунку квот інтерв’юером: автоматичне врахування заповнених анкет і постійне оновлення інформації для інтерв’юера та організатора опитування;
 • автоматизований збір даних для розрахунку response rate, відмова від бланків фіксації відмов, недосяжних респондентів;
 • відмова від маршрутних листів, перехід до GPS-координат.
 • Швидкість і зручність роботи інтерв’юера
 • Більше не потрібні бланки анкет, роздруківки квот і маршрутних листів: усе необхідне для роботи інтерв’юера – планшетний комп’ютер.
 • Час проведення інтерв’ю мінімізується за рахунок миттєвих переходів між питаннями, автоматичного виключення нерелевантних запитань і варіантів відповідей.
 • Відповіді респондента враховуються у наступних запитаннях.
 • Підтримується ротація та рандомізація варіантів оцінки.
 • Система дозволяє вести гнучку “живу бесіду” завдяки можливості повернутися до вже пройдених запитань.
 • Більша лояльність респондента

Те, що раніше було складно пояснити словами, зараз можна показати: зображення, звуки, відео – все інтегрується в електронний опитувальник:

 • Демонстрація відео та фото, програвання аудіозаписів.
 • Моделювання контекстного середовища (відтворення стандартних ситуацій: інформація в рекламному блоці, сюжет у новинах).
 • Складні рейтингові шкали, оцінювання дистанцій і порівняльні тести можна проводити без цифрового маркування.
 • Широкі можливості оцінювання різноманітних кольорових рішень.
 • Покращення якості зібраних даних і гарантія дотримання логіки інтерв’ю

Використання планшетів дозволяє вже на етапі програмування визначити параметри контролю даних, які отримуються під час інтерв’ю:

 • Мінімізація помилок вводу:
  • програма не дозволить ввести відповідь, яка логічно не підходить, не дасть залишити питання без відповіді або обрати більше чи менше варіантів, ніж необхідно;
  • дотримання форматів введення даних відбувається автоматично, обраховуються контрольні значення, суми.
 • Виключено порушення перебігу інтерв’ю, невірні переходи та пропуски запитань.
 • Дотримання фільтрів і контроль точок завершення інтерв’ю.
 • Запрограмована демонстрація карток, допоміжних матеріалів.
 • Автозаповнення формулювань запитань залежно від попередніх відповідей респондента.
 • Контроль якості проведення інтерв’ю та заповнення анкети

Ряд програмних рішень дозволяє безпосередньо в ході опитування реалізовувати вимоги, що сприяють підвищенню якості отриманої інформації:

 • Рішення щодо алгоритму дій у разі відсутності відповіді запрограмоване (може прийматися як за участю, так і без участі інтерв’юера):
  • обов’язкова вимога – відповіді, заборона продовжувати інтерв’ю, якщо відповідь не отримана;
  • превентивне визначення кількості допустимих відмов від відповіді для конкретного інтерв’ю (запитання);
  • запис коментарів інтерв’юера/респондента щодо складних запитань;
  • повернення до проблемних/складних запитань на подальших етапах інтерв’ю.
 • Чітка фіксація відповідей респондентів на відкриті та напіввідкриті запитання анкети (аудіозапис).
 • Контроль правильності зачитування запитань (аудіозапис).
 • Контроль дотримання сценарію інтерв’ю, заповнення анкети:
  • автоматичний контроль послідовності постановки запитань;
  • визначення дозволеної кількості обраних варіантів відповіді;
  • логічний контроль і сумісність наданих варіантів відповіді;
  • контроль переходів і фільтрів;
  • ротація варіантів анкети, запитань, варіантів відповіді;
  • таймери часу регулюють перебіг інтерв’ю, запобігають мінімізації зусиль при відповідях на складні запитання чи виборі серед великої кількості альтернатив;
  • розподілення великих списків і переліків на декілька екранів для запобігання використання стратегії скорочення тривалості опитування інтерв’юером.
 • Поліпшена система контролю якості роботи інтерв’юера створює високий бар’єр фальсифікації опитування

Використання планшетів при проведенні кількісних опитувань виводять якість збору інформації на новий рівень, що дозволяє підвищувати достовірність результатів, робити дослідницьку роботу більш відкритою:

 • Точне GPS-позиціонування для кожного проведеного інтерв’ю. Місце та час інтерв’ю підтверджується GPS-трекером, можливе відстеження маршруту інтерв’юера.
 • Відсутні проблеми з телефонним контролем: факт інтерв’ю додатково підтверджується аудіозаписом.
 • Фотографування точки опитування та попередження про перевірку GPS-координат запобігають фальсифікації.
 • Необхідність аудіозапису відкритих запитань на початку та в кінці інтерв’ю вимагає від інтерв’юера доведення інтерв’ю до кінця.
 • База аудіозаписів інтерв’ю в подальшому може бути підставою для додаткового аналізу інформації, якщо виникнуть запитання щодо розподілу відповідей.
 • Ведення об’єднаної бази маршрутів, адрес і контактів респондентів виключає можливість участі в опитуваннях «професійних» респондентів.
 • Економія часу: виключення декількох організаційних етапів

При заповненні анкет на планшетах скорочується час на організацію «польового» етапу, роботу, пов’язану з поточним контролем, з процесу виключаються робота кодувальників і операторів введення даних.

Найважливіша перевага – нівелювання людського фактора, пов’язаного з перевірками, введенням даних, відсутність помилки при перенесенні відповідей з анкет. Інформація з планшетів відразу надходить до бази, що дає можливість оперативно приступати до її обробки та аналізу.

 • Фінальний проект опитування завантажується на планшети інтерв’юерів:
  • прискорений старт польового етапу завдяки відмові від тиражування анкет;
  • відсутність витрат часу на транспортування анкет до місця опитування та отримання заповнених анкет;
  • у разі необхідності інтерв’юер може отримувати оновлені проекти опитування та завжди працювати з модернізованою версією анкети.
 • Відповіді респондента відразу набирають необхідного для статистичної обробки вигляду: виключається стадія введення даних з паперових носіїв і пов’язані з нею помилки.
 • Автоматизований процес створення масиву даних
 • Після закінчення інтерв’ю та підключення планшета до Інтернету дані інтерв’ю автоматично передаватимуться на сервер.
 • Можна вивантажувати дані з програми кілька разів під час польових робіт, звіряти квоти та дивитися проміжні результати.
 • Більше не потрібно вводити дані про маршрут, квоту та рівень досягнення респондентів: після закінчення польових робіт достатньо синхронізувати пристрій з базою даних через Інтернет, і всі дані потраплять на сервер.
 • Дані можуть надходити від інтерв’юерів після завершення кожного інтерв’ю на центральний сервер або доставлятися пакетами (електронною поштою або копіюванням з планшета).
 • Дані можуть оброблятися до закінчення всього польового етапу, надходити з пристроїв інтерв’юерів у централізоване сховище порціями.
 • Навіть якщо використовувалася багатомовна версія опитувальника, дані одного й того самого проекту зберігаються в єдиному форматі та відразу ж готові до обробки.
 • Дані можуть бути експортовані в основні формати файлів для обробки.

Багатофункціональне комплексне програмне рішення

Таймер часу

 • Фіксація початку/закінчення інтерв’ю.
 • Фіксація пауз і перерв в опитуванні, витрат часу на пошук і підбір респондента, пересування за маршрутом.
 • Фіксація витрат часу на відповіді/запитання.
 • Обмеження мінімальної тривалості питання скриптом (можливість перейти до наступного запитання до закінчення заданого часу).

Фото/аудіо/відеозапис

 • Підтверджує факт проведення інтерв’ю.
 • Місце проведення інтерв’ю додатково підтверджується фотографією. Фото вулиці, будинку, під’їзду, обраного на маршруті.
 • Можливість робити відкритий або прихований аудіозапис відповідей на запитання анкети.

GPS-координати

 • Координати точок опитування/маршруту автоматично порівнюються з координатами місцеположення інтерв’юера в момент проведення інтерв’ю. Геолокація дозволяє дистанційно контролювати роботу інтерв’юерів як у режимі он-лайн, так і після завершення польового етапу. Це також дає можливість дистанційно контролювати роботу інтерв’юерів, що впливає на прозорість процедури «польового» етапу і достовірність отриманих даних.

Додаткові можливості

 • Двомовність – можливість переключати мову анкети під час проведення інтерв’ю.
 • Можливість залишати коментарі до окремих запитань і анкети в цілому.
 • Задавати інтерв’юеру покроковий маршрут.

Ризики

Зазначивши переваги використання планшетів в опитуваннях, варто повідомити про деякі труднощі та недоліки, які мають місце при зборі даних за допомогою планшетів. Наш досвід одночасного використання планшетів і паперових анкет виявив зниження рівня досягнення респондентів при проведенні f2f опитування за місцем проживання. Кількість відмов від участі в інтерв’ю, порівняно із PAPI, зростає на 15%. Крім того, респонденти, які беруть участь в опитуваннях з планшетами, менше схильні надавати особисті дані для подальшого контролю.