Перейти к основному содержанию
Центр «Социальный мониторинг» Центр социологических исследований в Украине

Индекс социально-экономических оценок и ожиданий населения Украины

Центр «Социальный мониторинг» с 2005 года отслеживает динамику социально-экономических оценок и ожиданий населения Украины. Расчет показателей осуществляется по результатам мониторинговых опросов населения Украины, проводимых ОО «Центр «Социальный мониторинг » и ОО » Украинский институт социальных исследований имени Александра Яременко» совместно с отделом мониторинговых исследований социально-экономических трансформаций ГУ «Институт экономики и прогнозирования НАН Украины».

Выборочная совокупность каждого опроса мониторинга составляет не менее 2000 респондентов, является репрезентативной по основным социально-демографическим показателям относительно взрослого населения Украины.

Стандартные отклонения при достоверных 95% и соотношении переменных от 0,1 : 0,9 до 0,5 : 0,5 составляют 1,31-2,18%.

Метод получения информации: индивидуальное интервью по месту жительства респондента «с глазу на глаз».

Методология расчета индексов социально-экономических оценок и ожиданий
Індекс Запитання та варіанти відповідей Розрахунок
Індекс поточного особистого матеріального становища (ІПСо) “Як змінилося життя вашої родини протягом поточного місяця (за останні 30 днів) порівняно з попереднім місяцем?”

1. Істотних змін не відбулося.

2. Добробут збільшився.

3. Добробут зменшився

Від частки позитивних відповідей віднімають частку негативних, до різниці додають 100, щоб уникнути появи від’ємних величин.

Значення індексів можуть змінюватись у межах від 0 до 200:

– значення дорівнює 200 у тому разі, якщо всі респонденти позитивно оцінюють економічну ситуацію;

– індекс дорівнює 100 тоді, коли частки позитивних і негативних оцінок є однаковими;

– значення індексу менше за 100 означає, що в суспільстві переважають негативні оцінки

Інтегральний індекс поточного суспільного матеріального становища (ІПСс) “Як змінилася протягом останнього часу (за останні 2–3 місяці) соціально-економічна ситуація у: 1) Вашому населеному пункті?;

2) Вашій області?; 3) країні?”

1. Стала кращою.

2. Така сама.

3. Стала гіршою

Індекс очікуваних змін особистого матеріального становища (ІЕОо) “Як, на Вашу думку, зміниться матеріальне становище Вашої сім’ї (Ваше особисто) через півроку?”

1. Істотних змін не відбудеться.

2. Добробут збільшиться.

3. Добробут зменшиться

Індекс очікуваного розвитку економіки країни впродовж найближчих місяців (ІЕОс) “Як Ви вважаєте, наступні один-два місяці для економіки країни будуть добрими, поганими часами або якими-небудь ще?”

1. Добрими.

2. Поганими.

3. Ні добрими, ні поганими

Індекс інфляційних очікувань (ІІО) “Як Ви вважаєте (очікуєте), протягом наступних одного-двох місяців доходи Вашої родини зростатимуть швидше, ніж ціни, приблизно тими самими темпами, що й ціни, або повільніше, ніж ціни?”

1. Доходи зростатимуть швидше, ніж ціни.

2. Доходи зростатимуть приблизно тими самими темпами, що й ціни.

3. Доходи зростатимуть повільніше, ніж ціни

Від частки відповідей, які свідчать про зростання інфляції (“Доходи зростатимуть повільніше, ніж ціни”) віднімають частку відповідей, що характеризують зменшення інфляції (“Доходи зростатимуть швидше, ніж ціни”), до різниці додають 100.

Значення індексу може змінюватись у межах від 0 до 200:

– значення дорівнює 200 у тому разі, якщо всі респонденти очікують зростання інфляції (песимістична оцінка);

– індекс дорівнює 100 тоді, коли частки песимістичних і оптимістичних оцінок є однаковими;

– значення індексу менше за 100 означає, що в суспільстві всі очікують зменшення інфляції (оптимістична оцінка)