Дослідження проведене Центром “Соціальний моніторинг”   з 6 по 11 листопада 2019 року. Опитано: 

  • Київ -1015 респонденти
  • Харків – 833 респонденти
  • Одеса – 832 респонденти

За вибіркою, що репрезентує доросле населення (18+) відповідних міст за основними соціально-демографічними показниками. Вибірка опитування будувалася як багатоступенева, випадкова із квотним відбором респондентів на останньому етапі.

 

В презентаціях використані матеріали проекту “Електоральна пам’ять” http://em.socialdata.org.ua/