Перейти до основного вмісту
Центр «Соціальний Моніторинг» Центр соціологічних досліджень в Україні

Індекс соціально-економічних оцінок і очікувань населення України

Центр «Соціальний моніторинг» з 2005 року відслідковує динаміку соціально-економічних  оцінок і очікувань  населення України. Обрахунок показників здійснюється за результатами  моніторингових опитувань населення України, що проводяться ГО “Центр “Со­ціальний моніторинг” та ГО “Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка” спільно з відділом моніторингових досліджень соціально-економічних трансформацій ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України”.

Вибіркова сукупність кожного опитування моніторингу становить не менше ніж 2000 респондентів, є репрезентативною за основними соціально-демографічними показниками стосовно дорослого населення України.

Стандартні відхилення при достовірних 95% і співвідношенні змінних від 0,1 : 0,9 до 0,5 : 0,5 становлять 1,31–2,18%.

Метод отримання інформації: індивідуальне інтерв’ю за місцем проживання респондента “віч-на-віч”.

Методологія розрахунку індексів соціально-економічних оцінок і очікувань
Індекс Запитання та варіанти відповідей Розрахунок
Індекс поточного особистого матеріального становища (ІПСо) “Як змінилося життя вашої родини протягом поточного місяця (за останні 30 днів) порівняно з попереднім місяцем?”

1. Істотних змін не відбулося.

2. Добробут збільшився.

3. Добробут зменшився

Від частки позитивних відповідей віднімають частку негативних, до різниці додають 100, щоб уникнути появи від’ємних величин.

Значення індексів можуть змінюватись у межах від 0 до 200:

– значення дорівнює 200 у тому разі, якщо всі респонденти позитивно оцінюють економічну ситуацію;

– індекс дорівнює 100 тоді, коли частки позитивних і негативних оцінок є однаковими;

– значення індексу менше за 100 означає, що в суспільстві переважають негативні оцінки

Інтегральний індекс поточного суспільного матеріального становища (ІПСс) “Як змінилася протягом останнього часу (за останні 2–3 місяці) соціально-економічна ситуація у: 1) Вашому населеному пункті?;

2) Вашій області?; 3) країні?”

1. Стала кращою.

2. Така сама.

3. Стала гіршою

Індекс очікуваних змін особистого матеріального становища (ІЕОо) “Як, на Вашу думку, зміниться матеріальне становище Вашої сім’ї (Ваше особисто) через півроку?”

1. Істотних змін не відбудеться.

2. Добробут збільшиться.

3. Добробут зменшиться

Індекс очікуваного розвитку економіки країни впродовж найближчих місяців (ІЕОс) “Як Ви вважаєте, наступні один-два місяці для економіки країни будуть добрими, поганими часами або якими-небудь ще?”

1. Добрими.

2. Поганими.

3. Ні добрими, ні поганими

Індекс інфляційних очікувань (ІІО) “Як Ви вважаєте (очікуєте), протягом наступних одного-двох місяців доходи Вашої родини зростатимуть швидше, ніж ціни, приблизно тими самими темпами, що й ціни, або повільніше, ніж ціни?”

1. Доходи зростатимуть швидше, ніж ціни.

2. Доходи зростатимуть приблизно тими самими темпами, що й ціни.

3. Доходи зростатимуть повільніше, ніж ціни

Від частки відповідей, які свідчать про зростання інфляції (“Доходи зростатимуть повільніше, ніж ціни”) віднімають частку відповідей, що характеризують зменшення інфляції (“Доходи зростатимуть швидше, ніж ціни”), до різниці додають 100.

Значення індексу може змінюватись у межах від 0 до 200:

– значення дорівнює 200 у тому разі, якщо всі респонденти очікують зростання інфляції (песимістична оцінка);

– індекс дорівнює 100 тоді, коли частки песимістичних і оптимістичних оцінок є однаковими;

– значення індексу менше за 100 означає, що в суспільстві всі очікують зменшення інфляції (оптимістична оцінка)