Використання якісних методів досліджень необхідне у тих ситуаціях, коли виникає потреба зрозуміти глибинні причини явища або процесу, його сутнісні ознаки. На противагу кількісним, в даному підході акцент робиться на всебічному описі невеликої кількості об’єктів.

Найбільш популярні методи:

  • Глибинні інтерв’ю;
  • Фокус групові дискусії;
  • Етнографічні;
  • Наративні інтерв’ю.

Глибинні інтерв’ю

У дослідницькій практиці такого роду інтерв’ю використовуються для збору особистої інформації респондентів-учасників певних життєвих ситуацій для того, щоб виявити їх мотиви, цінності та переконання.

Перебіг інтерв’ю записується на диктофон, з метою більш детального аналізу даних.

Основні види глибинних інтерв’ю:

  • Напівструктуровані;
  • Неформалізовані.

Різниця між ними полягає у «Жорсткості» процедури проведення дослідження — так у першому випадку інтерв’юер має наперед прописану структуру бесіди та питання, які необхідно задати.

В разі потреби можуть бути задані додаткові запитання.

Другий вид інтерв’ю передбачає лише приблизний опис бесіди і надає більше можливостей для респондента висловити свою думку з приводу предмету дослідження.

Для того, щоб замовити дослідження з використанням глибинних інтерв’ю, Ви можете звернутися за контактами:

Український інститут соціальних досліджень ім. О. Яременка
Адреса:
вул. Панаса Мирного, 26 (блок А), оф. 101 а-б, м. Київ, Україна, 01011
Тел./факс:
+38 (044) 501-50-75
+38 (044) 501-50-76
Email:
info@uisr.org.ua


Фокус групові дискусії

Фокус групи є найбільш популярним методом збору інформації якісного характеру, сутність якого полягає у проведенні інтерв’ю з невеликою групою осіб.

Поширеність методу є наслідком того, що він дозволяє у швидкі терміни зібрати та проаналізувати великі обсяги якісної інформації.

Бесіда між учасниками розвивається в рамках наперед заданого плану. Для забезпечення змістовної дискусії у групі присутній модератор, основним завданням якого є стежити, щоб учасники не відхилялися від основної теми розмови та слідували правилам поведінки.

Хід розмови записується на відео, що дає змогу більш ґрунтовно проаналізувати отриману інформацію.

Переваги методу:

  • Більший швидкий, у порівнянні з іншими кількісними методами, процес збору інформації;
  • Змістовна дискусія дозволяє більш повно розкрити досліджуване явище;
  • Отримання даних різного виду — відеоматеріали, аудіо, текстові — допомагають зробити більш обґрунтовані висновки, щодо предмету дослідження.

Замовити фокус групове дослідження Ви можете звернувшись за наступними контактами:

Український інститут соціальних досліджень ім. О. Яременка
Адреса:
вул. Панаса Мирного, 26 (блок А), оф. 101 а-б, м. Київ, Україна, 01011
Тел./факс:
+38 (044) 501-50-75
+38 (044) 501-50-76
Email:
info@uisr.org.ua


Етнографічні інтерв’ю

Особливістю даного інтерв’ю є те, що збір інформації відбувається у звичному для респондента середовищі.

Разом з цим методом дослідження часто також використовується спостереження, щоб отримати більш детальну інформацію щодо особливостей життєвих практик досліджуваних осіб.

Замовити етнографічне інтерв’ю можна звернувшись за контактами:

Український інститут соціальних досліджень ім. О. Яременка
Адреса:
вул. Панаса Мирного, 26 (блок А), оф. 101 а-б, м. Київ, Україна, 01011
Тел./факс:
+38 (044) 501-50-75
+38 (044) 501-50-76
Email:
info@uisr.org.ua


Наративні інтерв’ю

Використання таких інтерв’ю є доцільним у тих випадках, коли важливим є отримання не тільки суб’єктивних оцінок явищ чи процесів, але й їх важливість у свідомості самої людини.

Задля виконання цього завдання інтерв’ю планується таким чином, щоб респондент міг вільно розповісти (з англ. narrative – розповідь) про проблеми, що його турбують.

Замовити дослідження з використанням наративних інтерв’ю Ви можете звернувшись за контактами:

Український інститут соціальних досліджень ім. О. Яременка
Адреса:
вул. Панаса Мирного, 26 (блок А), оф. 101 а-б, м. Київ, Україна, 01011
Тел./факс:
+38 (044) 501-50-75
+38 (044) 501-50-76
Email:
info@uisr.org.ua