Skip to main content
Social Monitoring Center Center for Sociological Research in Ukraine

Omnibus

The page has not yet been translated!

ГО «Центр «Соціальний моніторинг» реалізує проект — моніторинг громадської думки населення України, який передбачає проведення щоквартального загальнонаціонального опитування.

Ми пропонуємо Вам взяти участь в «Омнібусі» — регулярному кількісному дослідженні, яке проводиться одночасно для декількох замовників.

«Омнібус» ЦСМ крім стандартного моніторингового блоку запитань дозволяє замовникам додавати ексклюзивні запитання та отримувати інформацію на всі запитання або ті, які відповідають Вашим інформаційним потребам.

Звернувшись до нас, Ви маєте можливість взяти участь у черговому «Омнібусі», поставити запитання (одне або декілька), які необхідно розмістити в анкеті. Крім того, наша команда проведе консультацію та допоможе сформулювати чіткі й зрозумілі для аудиторії запитання.

«Омнібус» — загальноукраїнське опитування населення України за місцем проживання. Ми опитуємо 2 000 респондентів в усіх територіально-адміністративних одиницях України (24 областях та м. Києві), щонайменше в 120 населених пунктах.

Метод опитування: особисті інтерв’ю вдома у респондента — «face-to-face» (PAPI). Реалізована нами вибірка репрезентує населення України за регіоном, типом населеного пункту, статтю та віком.

«Омнібус» реалізують професійні інтерв’юери, які проходять навчання та інструктажі. Дослідження супроводжується багаторівневим контролем якості даних на всіх етапах.

Характеристики

 • Вибіркова сукупність опитування: 2000 респондентів у віці 18 років і старше, що проживають в Україні;
 • Випадковий маршрутний відбір домогосподарств, квотний відбір респондентів (статево-вікова квота);
 • Метод отримання інформації: «face-to-face» інтерв’ю (PAPI).
 • Стандартна тривалість інтерв’ю: 20–40 хвилин.
 • Збір даних здійснюється мережею інтерв’юерів ЦСМ/УІСД.

Переваги

 • Підходить для опитування з переважної більшості проблем і різної тематики: надійність отриманих даних у досліджені політичної та соціальної проблематики, у вивченні економічних процесів, у різноманітних маркетингових дослідженнях;
 • Невеликі витрати: в ціну включено повний цикл дослідження, ми допоможемо Вам доопрацювати анкету, візьмемо на себе збір і контроль якості даних, проведемо їх базову обробку;
 • Оперативність: польовий етап дослідження не перевищує 7–9 календарних днів.
 • Репрезентативність: параметри вибіркової сукупності дозволяють отримати якісні дані як на загальнонаціональному, так і регіональному рівні, порівнювати оцінки різних соціально-демографічних груп населення;
 • Періодичність: опитування проводиться щоквартально, в окремих випадках з періодичністю раз на місяць;
 • Можливість моніторингу: дотримання методології проекту гарантує точне відтворення технології опитування, що дозволяє порівнювати результати досліджень, реалізованих у різний час;
 • Особисте інтерв’ю вдома у респондента дозволяє ставити складні запитання, демонструвати респонденту картки та візуальні матеріали.

Соціально-Демографічні данні

В анкету омнібусного дослідження безкоштовно включений блок запитань, які стосуються соціально-демографічних характеристик респондентів:

 • Регіон/область;
 • Тип населеного пункту, де проживає респондент;
 • Стать;
 • Вік (рік народження та вікові групи: 18–29 років, 30–39 років, 40–49 років, 50–59 років, 60 років і старші);
 • Освіта;
 • Дохід;
 • Зайнятість;
 • Розмір домогосподарства;
 • Суб’єктивна оцінка матеріального становища родини;
 • Мова спілкування.

Подання результатів

 • Файл даних (SPSS);
 • Технічний звіт з описом вибірки;
 • Таблиці одномірних розподілів;
 • Таблиці двомірних розподілів відповідей за основними соціально-демографічними групами.

ЦСМ здійснює моніторинг громадської думки населення України понад 25 років. Це дозволило нам вдосконалити технологію, встановити високі стандарти якості, що гарантують отримання достовірних даних.