ЦЕНТР "Соціальний МОНІТОРИНГ"

Индекси соціального
самопочуття населення
массовые митинги избирательная кампания электорат выборы президент   нация демократия  события парламентские выборы вибори противостояние   кризис коалиция политическая украина респондент опрошенные опрос уряд Тимошенко    
 
Про нас

Центр "Соціальний моніторинг"  громадська організація, що була створена групою українських науковців в 1993 році. Займається організацією і проведенням соціологічних досліджень, досліджень соціально-економічних процесів в Україні та соціально-політичних орієнтацій різних груп населення.

 Основні напрями діяльності  Центру “Соціальний моніторинг”:
·
вивчення громадської думки населення України з актуальних проблем;
·
вимірювання рейтингу політичних інституцій, діячів, партій, громадських організацій;
·
дослідження ринку праці та становища на ринку праці різних соціально -  демографічних груп населення;
·
аналіз динаміки рівня життя українських громадян;
·
вимірювання рівня соціальної напруженості і конфліктного потенціалу в Україні та окремих її регіонах;
·
вивчення міграційних та еміграційних  настроїв населення;
·
визначення потреб, сподівань, інтересів і настроїв різних груп населення;
· вивчення впливу трансформаційних змін на формування    національної самосвідомості населення України;
· дослідження актуальних проблем сучасної української сім`ї;
· аналіз гендерних аспектів орієнтацій  населення України;
· вивчення актуальних проблем дітей та молоді;
· дослідження соціального становища жінки в суспільстві;
· визначення рейтингу засобів масової інформації.

ЦСМ забезпечує повний цикл реалізації проекту (від  розробки програми до подання Замовнику аналітичного звіту) в стислі строки; виконує замовлення українських  та зарубіжних державних, приватних і громадських організацій, компаній та фірм.

 Спеціалісти ЦСМ ефективно використовують весь спектр існуючих соціологічних методик та технологій виміру і збору соціальної інформації, зокрема: 
 
·  масові моніторингові опитування населення;
  
·  визначення та опитування цільових аудиторій;
 
·  щоденні опитування окремих груп населення;
 
·  експертні опитування;
 
·  неформалізовані, глибинні інтерв`ю;
 
·  проведення групових фокусованих інтерв’ю (фокус-груп);
 
·  статистичний аналіз даних;
 
· контент-аналіз преси, документів тощо.

 Розгалужена мережа інтерв¢юєрів ЦСМ створена в усіх обласних центрах, АР Крим, м. Києві та нараховує lj 500 осіб. 

  Наукові дослідження, виконані ЦСМ, стосувалися вивчення:
·        соціально-економічного становища населення України
·
        ринку праці України та окремих регіонів;
·
        безробіття та прихованого безробіття у великих містах України;
·
        доходів та витрат домогосподарств;
·
        приватизованих підприємств та оцінки ефективності функціонування виробничого та науково-технічного потенціалу України;
·
        міграційних процесів;
·
        соціального становища жінок;
·        рейтингу засобів масової інформації;
·
        процесу  реформування Збройних сил  України;
·
        детермінант та моделей поведінки молоді в умовах формування громадянського суспільства в Україні;
·
        ціннісних орієнтацій та культурних запитів молоді;
·
        конфліктного потенціалу українського суспільства; трансфоpмаційних змін та формування особистісної ідентифікації населення країни;
·
        електоральних настроїв населення, окремих соціальних груп, конкретних областей, районів та виборчих округів;
·
        рейтингу політичних партій напередодні виборів.

 
 
NikolaStudio 2011 All Right Reserved
Довідкові матеріали ][ Публікації ][ ПУСТО ][ ПУСТО ][ Контакти
 
Рейтинг сайтов Шаблоны сайтов